Presentació

Kairós és una associació de psicoanalistes sense ànim de lucre que respon a una llarga història prèvia de treball en grup, i és en aquest recorregut de treball en comú, que es va generar la necessitat de crear un llaç associatiu format de manera natural i espontània en vers a l’ interès compartit per la clínica i la teoria psicoanalítica.
 

Un lloc d’intercanvi que ens fes sortir de l’aïllament propi de l’activitat estrictament privada i possibilités el poder compartir les inquietuds i els interrogants que la clínica ens planteja cada dia.

Ens hem plantejat un sistema de funcionament que faci llaç, mitjançant el treball teòric dels cartels i de la supervisió clínica en grup, sense caure en els rigors i exigències d’un plantejament més proper a la “militància” que al treball en sí mateix que és el nostre objectiu principal. Donar raons dins l’associació del nostre treball individual i de la nostra clínica.

En definitiva, disposar d’uns espais d’aprenentatge constant , no en el sentit de la formació reglada , sinó en el sentit més ampli de l’estudi en profunditat de les temàtiques que més ens preocupen i ocupen.

Kairós té la voluntat de difondre el pensament psicoanalític en els àmbits social, cultural i de la salut i procurarà potenciar i promoure tot tipus d’intervencions en aquest sentit.

Kairós disposa també d’un espai de transmissió amb un equip docent que imparteix seminaris d’estudi teòric sobre teoria psicoanalítica general o monogràfics.

Les decisions es prenen de forma assembleària, incloses les incorporacions de nous membres que són proposats per algun analista de Kairós ,i hagin treballat durant sis mesos en un o varis dels nostres dispositius com a membres interins. La decisió de la seva admissió com membres de ple dret serà presa per l’ assemblea.

Existeixen únicament tres càrrecs, els mínims perceptius en aquests tipus de associacions , que són els de president, secretari i tresorer.