Valèria Sentís i Uriach

Llicenciada en Psicologia especialitat clínica

Col·legiada en el COPC amb el número 16691

Postgrau en Investigació de Psiquiatris i Psicologia Clínica

Màster en Sexologia Clínica

Màster en Pscoterapia Psicoanalítica

 

Dos any d'experiència en centre de Psicologia Clínica de la Fundació Puigvert.

Tres anys de tallers d'educació sexual amb adolescents al CJAS (Centre Jove d'Anticoncepció i Sexualitat).

Fundadora de Gabinet Pscològic Sentís-Gaminde de tractaments psicoterapèutics.

Tel. 620375902 - Zona de la Gal·la Placidia